a

Satranç Federasyonu seçimine ‘ihtiyati tedbir’ kararı!

Satranç Federasyonu seçimine ‘ihtiyati tedbir’ kararı!

Aslında en başından olması gereken şuydu: Danıştay kararlarına uymak, uygulamak!

Bütün spor federasyonlarının yapması gereken buydu ama nedense olmadı..!

Ardı sıra gelen ihtiyati tedbir kararlarından biri de Satranç Federasyonu için alındı.

*****

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığına adaylığını koymak isteyen Tamer Karatekin, federasyonun “Danıştay kararını yok sayarak!” %15 imza getirmesi konusunda diretince, Karatekin avukatı B. Ali Bayram aracılığı ile yapılacak olan genel kurulun iptali için dava açar…

Ve karar;

Gerek dosyaya sunulan belgeler gerekse, Danıştay 10 Dairesi 2012/9445 esas ve 2016/1132 karar sayılı kesinleşmiş ilamı ile adaylık için en az %15 üyenin teklifi ve başvuru ücretinin iptaline karar vermiş davalı idare tarafından yapılan karar düzeltme talepleri de DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU tarafından 2019/3028 E. 2021/1291 K. Sayılı ilamında yer alan % 15 yazılı teklifin başvuru sırasında istenecek belgeler arasında sayıldığı, buna göre federasyon başkan adaylığı için kanunda sayılan şartlara, dava konusu Yönetmelik hükmü ile adaylı başvurusunu zorlaştıracak bir takım ek şartların getirildiği bu durumda, Federasyon başkan adaylığı için 3289 Sayılı Kanunda öngörülmeyen şartların Yönetmelik hükmü ile getirilmesinde ve adaylık başvurusunda bulunacak adaylarda bu şartların belgelendirilmesinin istenilmesine yönelik dava konusu düzenlemelerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı şeklindeki kararının varlığı dikkate alındığında Türkiye Satranç Federasyonunu Ana statüsünün bu karara aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 05/11/2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunun durdurulması için HMK 389 maddesince tedbir konulmasına karar vermek gerekmiştir,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Davalı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığınca Gençlik Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu nezdinde kesin delege listesine karşı yapılan itirazların sonuçlanması beklenmeden 26/10/221 tarihinde aday değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilerek 3289 sayılı yasanın ek 9/A maddesinde belirlenen seçimli olağan genel kurul toplantısı çağrı usulüne açıkça aykırı hareket edildiği, davacının adaylık başvurusunun değerlendirilmesinde ret kararına dayanak yapılan “üye sayısının % 15 inin yazılı teklifi ” koşuluna ilişkin olarak Danıştay 10 Dairesi 2012/9445 esas ve 2016/1132 karar sayılı kesinleşmiş ilamı ile adaylık için en az %15 üyenin teklifi ve başvuru ücretinin iptaline karar vermiş davalı idare tarafından yapılan karar düzeltme talepleri de DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU tarafından 2019/3028 E. 2021/1291 K. Sayılı ilamı ile ilgili yönetmelik hükmünün iptal edildiği,

Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünde üye kavramının açık tanımının yapılmadığı, 5253 sayılı dernekler kanununa göre faaliyet gösteren spor kulübü derneklerinin federasyonun doğal üyesi olduğu, başkanlık seçimlerinde kulüp başkanlarınca imzalı teklif yazılarının geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğu tespit edilmekle anılan nedenlerle davacının İhtiyati tedbir talebinin kabulüne, davalı Türkiye Satranç Federasyonunun 05/11/2021 tarihinde yapılmak istenen Olağan Genel Kurulunun yapılmasının durdurulması için HMK 389 maddesi uyarınca İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA

2-Kararın Türkiye Satranç Federasyonuna ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

3-Kararın Ankara Nöbetçi İcra Müdürlüğünce infazına, Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK 394/4 Maddesi uyarınca itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

*****

Durum budur!

Bundan sonrasında ne olur? Onu da bir sonraki köşe yazıma bırakayım.

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

HIZLI YORUM YAP